Ochrana osobných údajov

Spoločnosť PROtour s.r.o. si váži svojich klientov a tomu prispôsobuje aj komunikáciu s nimi. Uvedomujeme si, že obchody realizované cez internet si vyžadujú veľké množstvo vzájomnej dôvery a preto by sme Vás chceli informovať a ukázať Vám za akými účelmi sú Vaše osobné údaje použité.

Pripravili sme pre Vás odpovede na najčastejšie otázky, spojené z bezečnosťou pri návšteve našich stránok:

  • Aké informácie od Vás zhromažďujeme?
  • Ako s nimi nakladáme?
  • Čo sú cookies a ako ich využíme?

Aké informácie od Vás zhromažďujeme?

Aby sme vedeli bližsšie určit Vaše priania a potreby a následne ich aj plniť potrebujeme od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje. Všetky údaje sú následne použité pre podporu Vášho zákazníckeho vzťahu k spoločnosti PROtour s.r.o. Základným predpokladom, pre získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním. Spoločnosť PROtour s.r.o. zhromažďuje údaje od svojich klientov viacerými spôsobmi. Niektoré údaje sa zhromažďujú pri registrácií, kedy nám klient poskytuje svoje krstné meno, priezvisko, zadáva pohlavie a telefónne číslo. Vyplnením týchto údajov sa z každého klienta stáva registrovaný užívateľ, ktorý získáva výhodu v podobe predvyplnených formulárov pri objednávke ktoréhokoľvek produktu. Ostatné údaje ako adresa doručenia a číslo kreditnej karty sa zbierajú pri úhrade Vami vybraných produktov.

Ako s nimi nakladáme?

Všetky informácie, ktoré nám poskytujete ukladáme podľa zákona č. .482/2002 o ochrane osobných údajov. Zároveň sa zaväzujeme, že Vaše osobné informácie nebudú zneužité treťou stranou . Vaše osobné informácie môžu byž použité na reklamné účely PROtour s.r.o. k tvorbe rozličných štatistík, ktoré su však použité len na interné účely spooločnosti PROtour s.r.o. Dôležitou informáciou pre našich klientov je aj to, že pri takomto spracovaní nie je možné z dát získať žiadne osobné identifikovateľné údaje.

Čo sú cookies a ako ich využívame?

"Cookies" sú informácie, ktoré sa prenášajú a ukladajú z webovej stránky na hard disk uživateľov za účelom zachovania záznamu. Cookies umožňujú, aby sa na webovej stránke uchovali dôležité informácie a nastavenia, vďaka ktorým sa používanie stránky stáva pohodlnejšie.

Spoločnosť PROtour s.r.o. používa cookies, aby sme Vám uľahčili používanie našej webovej stránky a Vy ste si mohli užívať výhody, ktoré Vám ponúka. Na základe cookies získavame údaje ako je celkový počet zákazníkov a taktiež sa informujeme, či ste už našu stránku navštívili.