Poistenie

Uzavretie cestovného poistenia je najjednoduchší spôsob, ako môžete ochrániť seba, svoju rodinu a svoje peniaze pri súkromných alebo zahraničných cestách. Naša cestovná kancelária zostavila ponuku najvýhodnejších poistných produktov v rámci cestovného poistenia, ktoré Vám uľahčia riešenie prípadných poistných udalostí.

Poistenie liečebných nákladov

  • poisťovňa v tomto prípade hradí náklady spojené s ošetrením, hospitalizáciou, prevozom do nemocnice či do vlasti, lieky a celú zdravotnú starostlivosť, ktorá bude nutná počas pobytu v zahraničí,
  • pri tomto type poistenia máte možnosť dopoistiť si batožinu, zodpovednosť za škody alebo úrazové poistenie,
  • tento poistný produkt je vhodný pri krátkodobom pobyte v zahraničí a pre cestujúcich, ktorí v zahraničí trávia menej ako 20 dní do roka.

Ročné cestovné poistenie

  • v prípade, že cestujete do zahraničia viackrát do roka, nemusíte poistenie uzatvárať pri každej ceste. Stačí, ak si uzatvoríte ročné cestovné poistenie, ktoré Vás ochráni na 365 dní od uzatvorenia zmluvy,
  • poistenie zároveň zahŕňa poistenie pátrania a záchrany, vrátane Horskej záchrannej služby na Slovensku – náklady na pátranie a na záchranu do 14 000 eur.

Poistenie storna zakúpených služieb (storna letenky, zájazdu, dovolenky, hotela atď.)

  • z vlastných skúseností odporúčame využitie produktu „Poistenie storna“, ktorý umožňuje návrat 100 % už zaplatených finančných prostriedkov. Týmto spôsobom sa vyhnete plateniu storno poplatkov, ak ste boli nútení zrušiť svoju cestu pre ochorenie, úraz, hospitalizáciu či úmrtie v rodine a máte na to potrebný doklad,
  • výhodou je nízka cena poistenia, ktorá sa odvíja od výšky zakúpených poistených služieb. Najlacnejšie poistenie je možné urobiť už od 9.90 eur.

Našim partnerom na cestách v poistení je Európska cestovná poisťovňa. Uniqa