Často kladené otázky

Ako urobiť rezerváciu najlacnejšej letenky?

Najviac sa pri kúpe leteniek využíva ekonomická trieda. Aj v nej však môže byť viac cenových hladín.

V prípade, že chcete nájsť čo najlacnejšiu letenku, skúste dodržiavať nasledujúce pravidlá:

 • najnižšia cena je v ekonomickej triede,
 • použitie rovnakej leteckej spoločnosti pre všetky úseky letu,
 • výber najmenej vyťažených dní (utorok a streda),
 • rezervovanie letenky v dostatočnom predstihu,
 • spiatočné letenky sú obvykle lacnejšie ako jednosmerné,
 • porovnanie ceny s okolitými termínmi, niektoré môžu byť o desiatky eur lacnejšie,
 • častou podmienkou pri zľavnených letenkách je minimálna doba pobytu, napr. „Sunday Rule“ (cestujúci musí stráviť noc zo soboty na nedeľu v cieli svojej cesty) a maximálna doba pobytu.

Detské zľavy:

 • deti do 2 rokov majú zľavu až 90% z plnej tarify, bez práva na miesto a batožinu,
 • deti od 2 do 11 rokov môžu zľavu až do 50%.

Mládežnícke zľavy:

 • väčšinou sa poskytujú do 24 rokov,
 • výhodnejšie podmienky pri zmene letenky.

Oplatí sa tiež porovnať ceny odletov z jednotlivých letísk.

Dá sa poistiť storno letenky?

Poistiť sa dá klasická aj lowcost letenka. Ideálne je uzatvorenie poistky v deň zaplatenia letenky. Poistenie stornopoplatkov k letenke si môžete zakúpiť iba v spoločnosti, v ktorej si kúpite letenku.

Poistenie kryje plnú sumu z výšky stornopoplatku, ktorý Vám zaúčtuje letecká spoločnosť pri zrušení letenky. Suma poistenia je vo výške od 11 € do 4% z ceny letenky.

Dôvody storna letenky, pri ktorých poisťovňa prepláca stornopoplatky:

 • ochorenie/úraz poisteného alebo blízkej osoby,
 • hospitalizácia poisteného alebo blízkej osoby,
 • úmrtie poisteného alebo blízkej osoby.

Akú batožinu je možné zobrať do lietadla?

Základné typy batožiny sú príručná a podpalubná batožina. Príručnú batožinu si cestujúci môže zobrať automaticky. Jej rozmery určuje vždy konkrétna letecká spoločnosť a treba si ich preveriť na stránkach spoločnosti alebo v CK, ktorá Vám predá letenku. Druhým typom je podpalubná batožina. Pri zaoceánskych letoch je väčšinou už zarátaná v cene letenky avšak pri niektorých letoch ju treba dokupovať. Jej váha je zvyčajne 20 – 32 kg.

Veľmi záleží od konkrétnej leteckej spoločnosti, preto treba batožinu pri každom lete preveriť.

Položky, ktoré nie sú povolené v príručnej batožine:

 • strelné zbrane vrátane napodobenín,
 • nože, rezné a ostré nástroje (nožnice, žiletky, pinzety, pilníky, ihlice, vývrtky), obušky a pálky,
 • výbušniny a horľaviny, chemické alebo toxické látky,
 • tekutiny (viac ako 1 l tekutín balených v max. 100 ml uzatvárateľných nádobách).

Pri prestupe sa zapísaná batožina prekladá automaticky. Výnimka nastáva, ak posledné úseky cesty sú vnútroštátne alebo nízkonákladové lety. V tom prípade si musíte po prílete batožinu vyzdvihnúť, vyjsť von a znova si v odletovej hale spraviť registráciu na nasledujúci let. Stále sa treba riadiť pokynmi zamestnancov letiska alebo prepravcu.

Ak po prílete do cieľovej destinácie cestujúci nenájde svoju batožinu alebo je poškodená, či vykradnutá, je potrebné, aby kontaktoval pult označený ako Baggage claim / Lost baggage a predložil lístok od batožiny, palubné vstupenky, batožinu detailne popísal, nahlásil adresu v destinácii, dĺžku pobytu a tiež adresu trvalého pobytu. Cestujúci dostane správu PIR (Property Iregularity Report) ako reklamačný doklad plus kontakt a ďalší postup.
Pokiaľ je batožina omeškaná, prepravca ju cestujúcemu dodá na vlastné náklady okamžite po jej prílete. Preplatí aj zakúpenie nevyhnutných vecí.

Ak je batožina poškodená, prepravca uhradí jej opravu. V prípade neopraviteľnosti uhradí kompenzáciu na nákup novej.

Ak sa batožina stratí alebo bola vykradnutá, prepravca uhrádza kompenzáciu.

Čo je etix?

Etix alebo e-ticket je elektronická letenka. Pri kúpe ste evidovaný pod rezervačným kódom a číslom letenky. Bude vám zaslaná mailom a je možné si ju kedykoľvek z internetu vytlačiť. Etix používajú všetky letecké spoločnosti.

Etix nenahrádza palubný lístok (boarding pass), ktorý je potrebný pri nástupe do lietadla.

Kedy je ideálne rezervovať letenku?

Urobiť rezerváciu letenky sa odporúča v dostatočnom časovom predstihu od letu.

Nízkonákladoví prepravcovia neumožňujú rezerváciu leteniek, musíte si teda letenku počas rezervácie hneď aj zakúpiť. Nízkonákladové letenky sa tiež nedajú stornovať ani refundovať. Je však možné dokúpiť si k letenke storno poistenie, ktoré v prípade vyššie spomenutých dôvodov (bod „Dá sa poistiť storno letenky?“) prepláca sumu letenky až do 100%.

Je možné zmeniť meno v rezervácii letenky?

Zmeniť meno v letenke nie je to možné. Umožňujú to iba niektoré letecké spoločnosti za poplatok. Zmeny v mene na už rezervovaných a vystavených letenkách za poplatok povoľujú len nízkonákladové letecké spoločnosti, a to iba do času vystavenia palubného lístka (boarding pass, teda vykonania check-inu). Zmena mena sa môže pohybovať cenovo i v stovkách eur. Mená je možné meniť v skupinových rezerváciách do chvíle, pokým letenky nie sú ešte vystavené.

Čo robiť v prípade omeškania letu?

Aby ste predišli zmeškaniu letu, odchádzajte na letisko s dostatočnou časovou rezervou. Odporúča sa dostaviť sa na letisko už 2 hodiny pred odletom.

Pred odletom je vhodné zistiť podmienky príslušnej tarify, v akej ste letenku kúpili. V týchto podmienkach býva presne určené, čo môžete s letenkou spraviť, ak ste omeškali let, tzv. NO SHOW.

Vo všeobecnosti platí, že ak sa nedostavíte na odlet, letecká spoločnosť Vám zruší celú (aj spiatočnú) letenku. Ak už viete, že let zmeškáte, je vhodné zavolať leteckej spoločnosti a oznámiť jej túto skutočnosť. Tá sa môže rozhodnúť, že Vás prepraví na pôvodnú letenku.

V prípade, že máte zakúpenú letenku, napr. Košice-Praha-New York a späť, prvý úsek letu Košice-Praha ste zmeškali, nie je možné nastúpiť v Prahe a využiť úsek Praha-New York. Letecká spoločnosť Vám už pri prvom nenastúpení na let automaticky zruší celú letenku a aj spiatočnú. Ak by ste na spiatočnom lete chceli vystúpiť už v Prahe, je to možné, ale bez nároku preplatenia úseku Praha-Košice. Prvý let však musíte začínať v Košiciach.

Stratili/poškodili mi batožinu

Stratu alebo poškodenie batožiny je potrebné nahlásiť ihneď po prílete pri priehradke, kde sa vyzdvihuje batožina alebo v priehradke „Straty a nálezy“. Nezabudnite si vyžiadať písomné potvrdenie a uschovať ho.

V prípade meškania batožiny máte nárok na zakúpenie nevyhnutných potrieb, ktoré Vám letecká spoločnosť po predložení dokladu o nákupe preplatí.

V prípade doručenia batožiny do miesta Vášho aktuálneho pobytu si batožinu skontrolujte ihneď pred doručovateľom. Ak zistíte, že je poškodená alebo vykradnutá, nechajte si túto skutočnosť potvrdiť doručovateľom a oznámte to leteckej spoločnosti najneskôr do 5 dní od doručenia batožiny, inak strácate nárok na akúkoľvek náhradu.

Môžem si so sebou zobrať športovú výstroj?

Spravidla áno. Za súčasť batožiny, ktorá sa prepraví zdarma, hoci nezodpovedá predpísaným rozmerom, ale je v rámci kilogramového limitu, sa väčšinou považuje tento výstroj:

 • 1 spací vak alebo 1 karimatka,
 • jeden ruksak,
 • 1 pár lyží s jedným párom lyžiarok a jedným párom lyžiarskych palíc,
 • 1 golfová taška s golfovými palicami a s jedným párom golfových topánok,
 • 1 vhodne zabalený (nemotorový) bicykel,
 • 1 pár štandardných vodných lyží alebo 1 pár slalomových vodných lyží,
 • vhodne zabalené rybárske vybavenie,
 • športové zbrane – POZOR! Nie všetky letecké spoločnosti povoľujú prepravu športových zbraní,
 • hudobný nástroj, ktorého dĺžka nepresahuje 100 cm.

Avšak každá letecká spoločnosť má svoje podmienky, preto je lepšie sa vždy informovať, ak budete prepravovať športové vybavenie najlepšie ešte pred zakúpením letenky.